Compagnie Cecilia

Cecilia fietst

Wie zijn we?

Compagnie Cecilia is een theatergemeenschap die inzet op goeie teksten, uitdagende spelers en leesbare verhalen.

Onze missie

Compagnie Cecilia ontwikkelt, toont en verspreidt breed toegankelijk én diepgaand theater. We maken en presenteren voorstellingen en verhalen in Gent en ver daarbuiten, zowel in als buiten de klassieke theaterzaal.

Een gedeelde artistieke taal staat centraal bij de verscheidene projecten van en met verschillende artiesten. Een taal die inzet op de kracht van uitnodigende, uitdagende verhalen en vertellingen; gul en gulzig, verfijnd en kwetsbaar. De artistieke identiteit van Compagnie Cecilia stut op drie pijlers: inhoudelijke leesbaarheid, het ambacht van de theateracteur en een duidelijke verhaalvorm.

De vele gastvoorstellingen die Compagnie Cecilia presenteert in De Expeditie, haar thuisbasis in Gent, delen die kenmerken.

630

Onze visie

Met toegankelijke verhalen verbinden en ver-‘maken’ we mensen, zowel in de betekenis van plezieren, entertainen en beroeren als herstellen, troosten en ontroeren.

Het publiek is en blijft onze ultieme graadmeter: via het theater stimuleren we een grote en diverse groep mensen om te reflecteren en te communiceren over diepmenselijke thema’s.

Speelsheid, authenticiteit en gelijkwaardigheid dragen we hoog in het vaandel – zowel op de vloer als binnen de organisatie. We werken niet top-down maar bottom-up: onze artistieke producten, projecten en presentaties ontstaan altijd in dialoog en vanuit verschillende visies. We profileren ons als theatergemeenschap, niet als strikt afgelijnd theatergezelschap.

Compagnie Cecilia is een kleine en wendbare structuur die wordt gedreven door een grote poule van fantastische vrijwilligers, betrokken partners en creatieve duizendpoten. Samen gaan we tot het uiterste om schone kunst te maken.

Goed bestuur - fair practice - integriteit - duurzaamheid

Compagnie Cecilia onderschrijft en werkt volgens de 8 principes van goed bestuur, zoals bepaald in de Bestuurscode Cultuur, ontwikkeld door het Fonds Cultuurmanagement.

Compagnie Cecilia onderschrijft en werkt volgens de bepalingen van het charter Fair Practices zoals dat terug te vinden is op juistisjuist.be. Compagnie Cecilia werkt met een intern reglement Fair Practice.

Compagnie Cecilia engageert zich om in het kader van integriteit een eigen beleid tegen grensoverschrijdend gedrag te ontwikkelen. Daarvoor baseert Compagnie Cecilia zich op beleidskader en toolbox tegen grensoverschrijdend gedrag in de kunstensector, zoals ontwikkeld samen met oKo en in ruggespraak met freelancers uit de sector, externe specialisten, kunstenaarsbeweging Engagement, expertisecentrum Sensoa en IDEWE. Compagnie Cecilia informeert al haar medewerkers over de mogelijke meldingskanalen bij kwesties rond integriteit op het vlak van psychosociaal welzijn en grensoverschrijdend gedrag.

Door haar betrokkenheid bij Green Track engageert Compagnie Cecilia zich om de cultuursector in Gent mee ecologischer en duurzamer te maken.

Algemene Vergadering en bestuursorgaan

De Algemene Vergadering van Compagnie Cecilia vzw bestaat op heden uit Patrick Allegaert, Andre Vandorpe en Filip Clarys.

Het bestuursorgaan uit Stefaan Lauwers (voorzitter), Tru Lefevere, Jean Paul Van Bendegem, Hannelore Six, Bob Vanden Eynde, Christine Mussche en Eva Van Hoorde.