Algemene voorwaarden


 • De tickets worden gereserveerd op het ogenblik van het verzenden van het bestelformulier. De tickets worden pas verstuurd na ontvangst van de correcte betaling. De reservatie wordt geannuleerd indien de tickets niet worden betaald binnen de betalingstermijn van acht kalenderdagen. Deze termijn zal strikt toegepast worden.
 • De op de website aangegeven verkoopprijzen zijn inclusief alle belastingen.
 • Tickets worden per e mail verstuurd naar het adres dat opgegeven werd op het bestelformulier.
 • De persoon die de aankoop doet, wordt als enige koper beschouwd. Enkel hij/zij is gebonden tot de betaling, zelfs wanneer de tickets aan een derde moeten worden geleverd.
 • Tickets kunnen via bankoverschrijving worden betaald.
 • Tickets zijn enkel geldig op de dag en voor de voorstelling die op de tickets vermeld staan.
 • Elke wijziging, schrapping van tekst of het onleesbaar maken van een vermelding zal de nietigheid van de tickets tot gevolg hebben.
 • Om controle op onrechtmatig gebruik mogelijk te maken, zijn de tickets voorzien van een unieke code die aan de ingang gecontroleerd wordt.
 • In geval van verlies of diefstal zullen tickets noch vervangen noch terugbetaald worden.
 • Verkochte tickets worden niet teruggenomen of terugbetaald. Je mag je ticket(s) zelf doorverkopen aan de ingang van onze zaal op de dag van de voorstelling of te koop aanbieden op onze facebookpagina www.facebook.com/compagniececilia.
 • Ongebruikte tickets worden niet terugbetaald.
 • Tickets worden alleen terugbetaald of omgewisseld als de voorstelling wordt afgelast. De tickets moeten dan binnen de twee weken na de datum van de voorstelling ingeleverd worden. Voormelde bepaling impliceert de uitsluitende verantwoordelijkheid van de organisator van het evenement.
 • Bij het in ontvangst nemen van tickets ziet de houder af van iedere schade-eis om welke reden ook, tegenover de directie van de zaal, de organisatoren en elke andere derde, betrokken bij de inrichting of organisatie.
 • Laattijdig bestelde of laattijdig betaalde tickets kun je voor aanvang van de voorstelling aan de kassa afhalen De kassa’s openen meestal anderhalf uur voor het begin van de voorstelling. Betalen aan de kassa kan enkel met bankkaart.
 • Gereserveerde tickets die niet worden afgehaald binnen het half uur voor aanvang van de voorstelling kunnen worden doorverkocht.
 • Elk ticket heeft een unieke code. Enkel de eerste aanbieder van het ticket krijgt toegang tot de voorstelling. De houder van een gekopieerd ticket zal de toegang dus worden geweigerd.
 • Compagnie Cecilia werkt met ongenummerde plaatsen. Bezoekers zijn vrij om zelf hun zitplaats te kiezen.
 • Ben je rolstoelgebruiker, slechtziend of slechthorend, dan geven we je graag een aangepaste plaats. Neem hiervoor telefonisch contact op met ons. Je assistentiehond is uiteraard van harte welkom.
 • Bij een uitverkochte voorstelling kan je intekenen op de wachtlijst. Als er plaatsen vrijkomen, krijg je daarvan bericht via e-mail.
 • Indien een voorstelling wordt geannuleerd, worden de tickets terugbetaald door Compagnie Cecilia, of kan de klant ervoor opteren om de tickets om te wisselen voor tickets voor een andere voorstelling naar keuze die georganiseerd wordt door Compagnie Cecilia. Indien tickets worden omgeruild en de totale waarde hoger ligt dan bij de initiële tickets, moet de klant het verschil bijbetalen. Indien de totale waarde lager ligt, zal Compagnie Cecilia het verschil terugbetalen.
 • Indien een voorstelling wordt gewijzigd van datum, krijgt de klant de optie om de aangekochte tickets te gebruiken op de nieuwe datum, of om zijn tickets te laten terugbetalen. Terugbetaalde tickets zijn dan niet langer geldig.
 • Bij terugbetaling van tickets, ontvangt de klant alleen de waarde van de tickets zelf.
 • Compagnie Cecilia streeft ernaar om de voorstellingen zo stipt mogelijk te laten beginnen. Na aanvang van de voorstelling laten we geen publiek meer toe in de zaal, tenzij bij eventuele pauzes. Laatkomers hebben geen recht op terugbetaling of een andere compensatie.
 • De klant gaat uitdrukkelijk akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier. Deze gegevens worden uitsluitend aangewend om bezoekers op de hoogte te houden van de voorstellingen van Compagnie Cecilia en om bezoekers te verwittigen in geval van wijzigingen of eventuele afgelasting. Zij kunnen tevens worden gebruikt door Compagnie Cecilia voor marketingdoeleinden. Klanten hebben het recht om hun persoonlijke gegevens op te vragen, te wijzigen of te laten schrappen.
 • Tickets voor voorstellingen van Compagnie Cecilia mogen niet op wat voor manier dan ook worden gebruikt dan wel verhandeld / doorverkocht voor commerciële of promotionele doeleinden zonder uitdrukkelijke toelating van Compagnie Cecilia. Compagnie Cecilia behoudt zich tevens het recht voor om tickets te annuleren zodra is vastgesteld dat de tickets onrechtmatig of op frauduleuze wijze via derden zijn aangekocht. De kosten als gevolg van de annulering worden verhaald op de koper. Eventueel zal een gerechtelijke procedure worden ingesteld.
 • Compagnie Cecilia heeft het recht deze algemene voorwaarden op elk ogenblik, en zonder voorafgaandelijke verwittiging, te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht vanaf het ogenblik dat zij op de website verschijnen, tenzij anders bepaald.

Contact

Compagnie Cecilia vzw
Dok Noord 4F/201
9000 Gent

info@compagnie-cecilia.be
09 223 53 82

Bezoekers gaan met het kopen van een ticket automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden opgesteld door Compagnie Cecilia vzw.