Nieuwe voorstelling met AI

Geniet van deze lekkere aprilvis!
Titus vis

Wij houden het bij voorstellingen gemaakt door mensen van vlees en bloed.

Zien we elkaar bij Bagger?