sasmeester_victor_kemp
11/11/2018

Het verhaal van sasmeester Kemp

Bij de laatste voorstelling van De Soldaat-facteur en Rachel zal koorlid Ann Kemp ontbreken. Zij wordt verwacht in Veurne op de onthulling van een monument voor haar overgrootvader Victor Kemp, sasmeester van Veurne tijdens de Groote Oorlog.

Allemaal kennen we het verhaal van schipper Hendrik Geeraert uit Nieuwpoort, die op aanwijzen van Karel Cogge in 1914 de Ijzervlakte onder water zet om de opmars van het Duitse leger te stoppen. Ze leven voort als redder des vaderlands. Maar wist je dat sasmeester Victor Kemp uit Veurne een minstens even cruciale rol heeft gespeeld in het verloop van de Eerste Wereldoorlog?

“Het verhaal van De Soldaat-facteur en Rachel heeft me gemotiveerd om me te verdiepen in het verhaal van mijn overgrootvader Victor Cyriel Kemp (1860-1940)”, vertelt Ann.

“Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij sluismeester in Veurne. Hij had bijzonder veel water-, materiaal-, en technische kennis. Hij moest dan ook het peil van de onderwaterzetting in de Ijzerstreek tweemaal per dag controleren en weer op het gewenste peil brengen als dat nodig was. Dat gebeurde niet altijd zonder levensgevaar. Mijn overgrootvader zorgde ook voor de bevoorrading van burgers en militairen en het vervoer van zieken en gewonden.”

In het boek Nieuport 1914-1918 van commandant Robert Thys uit 1922 lezen we:

au brave éclusier Kemp en hommage au courage et au dévouement dont il a fait preuve pendant toute la durée de la guerre.

En ook Abraham Hans, oorlogsjournalist, schrijft in Het bloedig Ijzerland dat hij niet snapt dat Kemp niet meer erkenning gekregen heeft voor zijn daden.

Victor Kemp draait niet alleen aan de zwengel. Hij is tegelijk telegrafist, telefonist, moet een gezond oordeel hebben, heeft een geweldige verantwoordelijkheid, want hij dient den wateraan- en afvoer te regelen... De sluismeester had gemiddeld zeventien uren dienst per dag en bracht zijn enkele uren rust meestal in den kelder door... Vier jaar lang verrichtte hij getrouw zijn taak, ondanks de hevige beschieting.

Victor Kemp heeft duidelijk niet de eer genoten die hij verdiende. Je mag hem gerust naast Karel Cogge en Hendrik Geeraert plaatsen.

“Met onze werkgroep De vrienden van Victor Cyriel Kemp hebben wij nu bekomen dat er op 11 november 2018 een monument onthuld wordt ter hoogte van de Nieuwpoortsluis in Veurne, waar hij heel de oorlog gewerkt en gewoond heeft”, vertelt Ann trots. “Volgend jaar komt er ook een boek uit over zijn levenswerk. Ik kan dus niet meezingen op 11 november, maar in onze gedachten zitten we in dezelfde sferen. Vandaag staat ook bij mij alles in het teken van de Eerste Wereldoorlog en mijn persoonlijke held.”

Er staat ook een fakkeltocht gepland ter ere van sasmeester Victor Kemp. De start is voorzien op zondag 11 november om 18 uur op de Grote Markt in Veurne.

 

Meer informatie nodig over deze productie of wil je tickets kopen?